ЕВОЛЮЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Ольга Бурматова, Тетяна Сумська

Анотація


Виокремлено головні передумови та пріоритети і місце регіональної політики в системі економіки Росії. Наголошено, що в сучасних умовах розвитку регіонів важлива роль відводиться стратегічному плануванню та управлінню. Серед механізмів реалізації стратегій розвитку регіонів виділено: економічну політику органів влади регіону; бюджет регіону; механізм державно-приватного партнерства; регіональні цільові програми; систему федеральних цільових програм та інших інструментів цільового фінансування з коштів федерального бюджету. Висвітлено чотири етапи формування концепції російської регіональної політики, послідовність і зміст яких обумовлені не стільки логікою самого процесу розвитку, скільки зміною суспільних умов. Проаналізовано джерела фінансового забезпечення регіону, серед яких найважливіше значення надається ресурсам бюджету. Обґрунтовано, що пріоритетами довгострокового соціально-економічного розвитку Росії є створення інноваційної економіки і розвиток людського капіталу, включаючи підвищення якості життя населення. Вказано, що одним з найважливіших шляхів досягнення цих цілей повинна стати реіндустріалізація економіки як нова модель економічного розвитку, яка відповідає сучасним технологічним викликам.

 


Ключові слова


Бюджетна політика; державна регіональна політика; регіональний розвиток; реструктуризація; фінансовий механізм; стратегічне планування і управління; регіональна цільова програма; реіндустріалізація.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.