ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Любов Лук’яненко, Ірина Дзебих

Анотація


Досліджено проблему енергоефективності у контексті глобальних економічних, екологічних і соціальних викликів ХХІ ст. Визначено критерії функціонування сучасного енергетичного ринку, серед яких енергоефективність по-зиціонується як його фундаментальна основа. Розглянуто глобальні тренди впровадження енергоощадних технологій та економічні фактори енергоефективності. У міжнародно-порівняльному плані проаналізовано енергоємність галузей української економіки. Окреслено стратегічні пріоритети національної політики енергоефективності, оцінено потенціал енергозбереження за рахунок впровадження цілеспрямованих технологічних та структурних заходів. Узагальнено приклади енергетичних політик зарубіжних країн, орієнтованих на розвиток альтернативних джерел енергії з метою їх селективного використання у вітчизняній практиці.

 


Ключові слова


Світовий енергетичний ринок; вуглецева економіка; альтернативна енергетика; енергоспоживання; енергозбереження; національна енергетична політика; енергоефективність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бугрій М. Г. Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи / М. Г. Бугрій, І. В. Ус, Т. О. Федоренко, Є. О. Медведкіна. - К. : НІСД, 2012. - 46 с.

Енергетична стратегія України до 2030 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua-energy.org/upload/files/NECU_Comments%20to%20Energy %20Strategy.pdf.

Національні пріоритети енергоефективності 2010 / [Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, А. В. Праховник та ін.]. - К. : Текст, 2010. - 580 с.

Обзор развития мировой энергетики до 2030 года [Электронный ресурс]. -Режим доступа : http://climatechange.ru/node/639.

Опимах Р. Приоритетные направления реформирования системы госре-гулирования Украины в сфере добычи природного газа / Р. Опимах // Energy. Нефть&газ. - 2013. - № 1. - С. 8-25.

Швидкий О. А. Управлінські проблеми енергоефективності української економіки / О. А. Швидкий // Ринок цінних паперів України. - 2013. - № 7-8. -С.39-42.

Швидкий О. А. Стратегії нафтогазових ТНК на глобальному інвестиційному ринку / О. А. Швидкий, І. Б. Дзебих // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 14-15. - С. 121-143.

Energy balances of Non-OECD Countries - 2012. [Electronic resource]. -Mode of access : http://www.oecd-ilibrary.org/energy/energy-balances-of-non-oecd-countries-2012_energy_bal_non-oecd-2012-en.

Energy Outlook - 2030 [Electronic resource]. - Mode of access : bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013/energy-outlook-2030.html.

Forrester J. W. World Dynamics / J. W. Forrester. - Cambridge, Mass. : Wright-Allen Press, Inc., 1971. - Р. 9.

Johnstone N. Environmental Policy, Technological Change and Patent Activity Nick Johnstone, Ivan Hascic and Katrin Ostertag / N. Johnstone // Working Party on National Environmental Policies. OECD. - 2008. - P. 142.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.