ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАЙБУТНЄ ІНДІЇ

Ірина Зварич

Анотація


Проаналізовано  Індію  з позиції екологічної  кривої Кузнєца. Напрацьовано теоретичні та практичні аспекти проблеми викидів СО2 в Індії.

 


Ключові слова


Глобальні викиди СО2; екологічна крива С. Кузнєца; Індія; зміни клімату.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Іншеков Є. М. Екологічна крива Саймона Кузнєца: погляд з позицій ефективності енерговикористання на прикладі України / Є. М. Іншеков, О. С. Дробаха // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2009. – № 1. – С. 50–56.

Жарова Л. В. Економічні механізми контролю за викидами парникових газів / Л. В. Жарова, М. В. Ільїна ; [за наук. ред. д. е. н., проф. Є. В. Хлобистова]. – К. – Сімферополь : РВПС України НАН України, НДІ СРП, 2009. – 62 с.

Елдышев Ю. Н. Какие страны наиболее «вредны» для окружающей среды и почему [Електронний ресурс] / Ю. Н. Елдышев. – Режим доступу : http://www.ladoga-park.ru/a101017220323.html.

Darshan Goswami. India’s Renewable Energy Potential Remains Untapped [Електронний ресурс] / Goswami Darshan. – Режим доступу : http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2013/07/indiasrenewable-energy-potential-remains-untapped?page=2.

Can India Achieve 100% Renewable Energy? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cleantechnica.com/2014/08/21/can-india-achieve-100-renewable-energy-future/.

Trends in global СО2 emissions: 2014 Report. Background studies. 7. Trends in global СО2 emissions: 2013 Report. Background studies.

Rising Economic Powers and the Global Economy: Trends and Issues For Congress / Raymond J. Ahearn.

The G20 and Beyond-Towards Effective Global Economic Governance Jakob Vestergaard DIIS Report 2011:04.

Human Development Report, 2013 – UNDP & IMF databases (World Economic Outlook & International Financial Statistics).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.