ІННОВАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: БАЧЕННЯ КЕРІВНИЦТВА

Оксана Осідач

Анотація


Представлено  зміст,  учасників  та  результати міжнародного  дослідницького  проекту щодо  розуміння  інноваційної  здатності  підприємств. Розглянуто  трактування  учасниками  проекту  змісту  таких  понять,  як  інноваційна стратегія, інноваційний процес, роль працівників у інноваційній діяльності, інноваційні структури та інноваційна культура.

 

 


Ключові слова


Інновація; інноваційність; підприємство; інноваційна стратегія; інноваційний процес; інноваційна культура.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Економіка і організація інноваційної діяльності : Підручник / О. І. Волков., М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.; за ред. проф. О. І. Волкова, проф. М. П. Денисенка. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 960 с.

Мокій А. І., Полякова Ю. В., Осідач О. П., Бабець І. Г. Міжнародний інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу. – Львів : Видавництво ЛКА, 2004. – 308 с.

Павленко І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посіб. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 204 с.

Переходов В. Н. Основы управления инновационной деятельностью. – М. : Инфра-М, 2005. – 222с.

Corsten H., Gössinger, R., Schneider, H. (2006): Grundlagen des Innovationsmanagement. München.

Disselkamp, M. (2005): Innovationsmanagement – Instrumente und Methoden zur Umsetzung im Unternehmen, München.

Einsiedler, H., Breuer, K., Hollstegge, S., Janusch, M. (2003). Organisation der Personalentwicklung. Strategisch ausrichten – zielgenau planen – effektiv steuern. Frankfurt a. M.

Gassmann O., Sutter P. (2008): Praxiswissen Innovationsmanagement. München.

Hauschildt, J., Salomo, S. (2007): Innovationsmanagement. München. 10. Meyer J.-A. (Hrsg.)(2001): Innovationsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen. München.

Stern T., Jaberg H.(2005): Erfolgreiches Innovationsmanagement. Wiesbaden.

Witt J., Witt T. (2008): Innovative Unternehmensführung. Düsseldorf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.