ДІАГНОСТИКА КЛАСТЕРІВ ІКТ В ПОЛЬЩІ

Марцин Фельтиновський

Анотація


Інновації  у  сфері  інформаційно-комунікаційних  технологій  забезпечують швидкий розвиток регіональних центрів. Одним зі способів підтримки такого розвитку є кластери. Значення ІКТ висвітлено у стратегічних документах на рівні Європейського Союзу, а також національної економіки. Розвиток ІКТ вважається засобом швидшого подолання наслідків економічної кризи.  Визначено природи  кластерів  ІКТ  у Польщі, які  є однією  з форм співпраці  у сфері розвитку  ІКТ-технологій  і стимулюють регіональне економічне зростання в масштабі  інформаційного суспільства. Продемонстровано можливість оцінити розвиток цих кластерів і охоплено їх структуру. Зібрані матеріали може бути використано для подальших досліджень у майбутньому.

 

 


Ключові слова


ІКТ-кластери; інновації; Інтернет-комерція; інформаційне суспільство.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Castells M. (2001), The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford, Oxford University Press, p. 2.

Komisja Europejska (2010). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, Bruksela.

M. Thaens (2006), Verbroken Verbindingen Hersteld? Over de Noodzaak van een Bestuurskundig Perspectief op ICT en Strategisch Innoveren in de Publieke Sector, Lemma, Den Haag.

M.E. Porter (1998), Clusters and the new Economics of Competitions, Harvard Business Review, Reprint Number 98609.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2008), Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Warszawa.

Niedzielski P. (2011), Innowacje w usługach [Service Innovations] [in:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. Matusiak K.B., Wydanie III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E. (2009), Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym [in:] Kapitał ludzki – innowacjeprzedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, Szczecin.

PARP (2011), Clusters in the Kuyavian-Pomeranian voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2011), Clusters in the Lower Silesia voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2011), Clusters in the Lubelskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2011), Clusters in the Lubuskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2011), Clusters in the Małopolskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2011), Clusters in the Podlaskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2011), Clusters in the Pomeranian voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2011), Clusters in the Śląskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2011), Clusters in the Wielkopolskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2012), Clusters in the Łódzkie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2012), Clusters in the Mazowieckie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2012), Clusters in the Opolskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2012), Clusters in the Podkarpackie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2012), Clusters in the Świętokrzyskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2012), Clusters in the Warmińsko-Mazurskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

PARP (2012), Clusters in the Zachodniopomorskie voivodeship, Seria Polskie klastry i polityka klastrowa, Warszawa.

Rogers E. M. (2003), Diffusion of innovations (5th edition). The Free Press.

New York.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.