ЄВРООБЛІГАЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ БОРГОВОГО ІНСТРУМЕНТУ, ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТА ТА ОБЛІК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ

Світлана Галещук

Анотація


Розглянуто  особливості  визначення  та функціонального  навантаження поняття єврооблігацій та роль цього боргового  інструменту в розвитку фінансового  та  реального  сектору  економіки.  Досліджено  питання,  пов’язані  з  веденням бухгалтерського обліку єврооблігацій та формуванням  інформації про такі  зобов’язання  у фінансовій  звітності підприємств-емітентів цінних паперів. Надано  пропозиції  щодо  вдосконалення  аналітичного  обліку  і  регулювання операцій з випуску та обслуговування єврооблігацій.

 


Ключові слова


Ринок капіталів; цінні папери; єврооблігації; бухгалтерський обік; курсові різниці.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Івасів Б., Комар В. Міжнародні ринки грошей і капіталів: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 120 с.

Директива Комісії європейських товариств 89/2298/EEC від 17 квітня 1989 року.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.

Буй Т. Как долго продержится спрос на украинские еврооблигации. – Інвестгазета. – 2011. – № 16. Режим доступу: http://www.investgazeta.net/finansy/ kak-dolgo-proderzhitsja-spros-na-ukrainskie-161230/

Романів О. Цегелик Р. Випуск єврооблігацій – один із можливих варіантів залучення іноземних інвестицій в економіку України. – Вісник Львівського націольного університету імені І. Франка. – 2008. – № 40. – С. 26–28.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.1999 р. № 291.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.