ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Ірина Білецька

Анотація


Досліджено  сучасні  тенденції  розвитку  міжнародного  туризму  та  проаналізовано наслідки впливу світової економічної кризи на результати туристичної діяльності в розрізі окремих туристичних регіонів світу. Окрему  увагу приділено особливостям розвитку ділового туризму як одного з найперспективніших напрямів у структурі міжнародного туризму.

 

 


Ключові слова


Міжнародний туризм; діловий туризм; інтенсив-туризм; конгресновиставковий туризм.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Tendencies in world tourism: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-tourism.org.

International Tourism 2010: Multi-speed recovery: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-tourism.org.

Trade in figures: business review: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org.

Travel & Tourism economic impact [Електронний ресурс] / World travel & tourism council. – Режим доступу : http: //www.wttc.org/eng/Tourism_ Research/ Tourism_Economic_Research/Country_Reports/Ukraine_/

Tourism statistics in the European Statistical System [Електронний ресурс] / Eurostat – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_explained /index.php/Tourism_statistics.

Специфіка Ділового Туризму: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //ukrarticles.pp.ua/turizm/9080-specifika-delovogo-turizma.html.

Business Travel Seen Growing in 2011 // The Wall Street Journal, January. – 2011.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.