ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Микола Матвіїв

Анотація


Розглянуто маркетинг відносин, який передбачає спрямованість маркетингової діяльності фірми на встановлення довгострокових, конструктивних, привілейованих стосунків як із працівниками самої фірми, так і з потенційними  клієнтами (споживачами).  Виділено  концепції  маркетингу  взаємовідносин на міжнародному ринку. Показано склад  і зміст функцій стимулювання  праці  персоналу  підприємства:  економічну,  соціальну  і моральну,  а також його принципи. Обґрунтовано модель використання споживчої задоволеності  якості  товару  та  індексу  задоволеності  споживчих  очікувань  від його використання.

 


Ключові слова


Споживач; індекс задоволеності споживчих очікувань; цінність фірми; бренд; стимулювання праці.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: исследование зависимостей. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 324 с.

Белый Е. М., Барашков С. В. Конкурентоспособность и качество продукции: два уровня управления // Маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 29–34.

Булеев А. И. Количественный коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. – 2007. – № 5. – С. 43–52.

Долинская М. Г., Соловьев И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. – М.: Изд-во стандартов, 2006. – 276 с.

Качалов В., Прудковский Б. По поводу оценки качества // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – № 2. – С. 28–37.

Коммерческое товароведение и экспертиза / Под ред. Г. А. Волкова и Н. А. Нагапетьянца. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 387 с.

Матвіїв М. Я. Методологія та методика маркетингового менеджменту в сфері вищої освіти: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 560 с.

Матвіїв М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 450 с.

Портер М. Конкуренция: Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 495 с.

Савельєв Є. В., Братко О. С., Матвіїв М. Я. та ін. Новітній маркетинг: Навч. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 296 с.

Яновский A. M. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной экономики // Стандарты и качество. – 2007. – № 2. – С. 61–71.

Zyman Sergio. The End of Marketing As We Know It // New York: Harper Business. – 1999. – 320 р.

Lenskold James, Marketing ROI: The path to Campaign, Customer, and Corporate Profitability // McGraw-Hill. – 2003. – 236 р.

Мооre J. F. The Death of Competition. – N.Y.: Harper Business, 2007. – 347 p.

Harvard Business Review on Marketing // Harvard Business School Publishing Corporation. – 2002. – 320 р.

Hamel G., Prahalad C.K. Competing for the Future. – Boston: Harvard Business School Press, 2008. – 435 p.

Wills Gordon, Kennedy Sherril H., Cheese John, Rushton Angela. Maximising Marketing Effectiveness // Management Decision. – 1990. – 242 р.

Shaw R. The Economist Improving Marketing Effectiveness: The Methods and Tools That Work Best // The Economist Books. – 2000. – Р. 45–58.

Court С. David, Jonathan W. Gordon, Jesko Perry. Boostingretwnson marketing investment // The McKinsey Quarterly. – 2005. – № 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.