ВИХІД УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОСЛУГ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Юлія Мельник

Анотація


Піднято проблему виходу українських компаній на міжнародний ринок послуг.  Охарактеризовані  детермінанти  конкурентних  переваг  вітчизняних компаній  на  міжнародному  ринку  послуг.  Здійснено  оцінку  можливостей  і напрямків використання ними стратегій  кластеризації, аутсорсингу  і  транснаціоналізації.

Ключові слова


Міжнародний ринок послуг; детермінанти конкурентних переваг; стратегія кластеризації; стратегія аутсорсингу; стратегія транснаціоналізації.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 496 с.

Чан Ким У., Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как создать свободную нишу и перестать бояться конкурентов. – М.: Hippo Publishing LTD, 2007. – 272 с.

Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; За ред. Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.

Мельник Ю. В. Міжнародний ринок послуг на початку ХХІ століття: тенденції і перспективи розвитку // Журнал Європейської економіки. – 2006. – Том 5 (№4), с. 364–379.

Транспортна інфраструктура до Євро-2012 обійдеться Києву в 7,5 мільярда доларів // http://gpu.ua/index.php?&id=175239.

Струк О. Зірка Рината. Українські олігархи будують дорогі готелі виключно для іміджу // Контракти. – 8.10.2007. – № 41. – С.24–28.

Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. – К., 2005.

LOCOmonitor // www.locomonitor.com.

The Networked Readiness Index 2006-2007 rankings // www.weforum.org/pdf/gitr/rankings2007.pdf.

Державний комітет статистики України // www.ukrstat.gov.ua.

Науковий потенціал і наукові дослідження в сфері інформаційних комп’ютерних технологій. Парламентські слухання з розвитку інформаційного суспільства України // www.sluhannya.in.ua/docs/index.html.

Аутсорсинг без силікону // http://news-on.com.ua.

Статистичний щорічник України за 2005 рік. Державний комітет статистики України / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2006. – 576 с.

Погорелов А., Мальцева О. Чан Ким и практика бизнеса // Компаньон. – 2006. – №11(475). – 17–23 марта. – С. 13.

Бережанский А. Быстрое железо // Гвардия. – июль 2007. – С. 110.

Аналітична агенція Credit Rating // www.credit-rating.com.ua.

Державна авіаційна адміністрація України // www.ukraviatrans.gov.ua.

Ukrainian Hi-Tech Initiative // www.hi-tech.org.ua.

Туристична асоціація України // www.tau.org.ua.

Україна: Послуги з підтримки МСП в пріоритетних регіонах: Посібник з кластерного розвитку. – К., 2006 // http://sme.ukraine-inform.org.ua.

Соколенко С. Кластери в глобальній економіці: Монографія. – К.: Логос, 2004. – 848 с.

Українська асоціація виробників програмного забезпечення // www.uaswd.com.

Програма розвитку індустрії програмної продукції України (проект). – К.: Український науковий центр розвитку інформаційних технологій, 2007. – 29 с.

База зарплат программистов // www.developers.org.ua.

Bures F. Broadband Service Available Worldwide, but Few Can Afford it //Wired Magazine. – 09.05.07 // www.wired.com.

NASSCOM //www.nasscom.org.

Мельник Ю. Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №3. – С.84–94.

Мельник Ю. Інвестиційні аспекти функціонування міжнародного ринку послуг в умовах транснаціоналізації економіки // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №5–6. – С. 33–40.

Рейтинг. Самые богатые компании Украины // Гвардия. – июль 2007. – С. 34–49.

Рейтинг самых дорогих корпораций Украины // Гвардия. – октябрь 2007. – С. 26–31.

Перша фондова торговельна система // www.pfts.com.

Есть ли у вас план, мистер Фикс? // Гвардия. – июль 2007. – С. 20–24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.