АКТУАЛІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Світлана Цьохла

Анотація


Проведено аналіз рівня задоволеності відпочинком на курортах. Розроблено економетричні моделі «ціна-якість» для санаторіїв та пансіонатів, за допомогою яких визначено рівень якості послуг за курортними регіонами, обґрунтовано напрями вдосконалення діяльності та цільового розвитку курортно-рекреаційної сфери.

Ключові слова


Курортно-рекреаційна сфера;рівень задоволеності; якість обслуговування; ціна послуг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Александрова А. Ю. Международный туризм: [учеб. пособ. для вузов] / А. Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: [монографія] / Т. І. Ткаченко – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 537 с.

Рихтер К. Туристическое исследование 1998 – Основные результаты. ЕС Проект ТАСИС ЕД-УК 97-02 (Крымский Центр развития туризма). – Ялта, 1999. – 39 с.

Цьохла С. Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдосконалення): [монографія] / С. Ю. Цьохла. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 352 с.

Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с.

Яковенко И. М. Туристские ресурсы Украины. – Симферополь: СОНАТ, 2007. – 92 с.

Україна туристична: Іміджево-презентаційне видання [уклад.: У-45 Болгов В. В., Болгов І. В.]. – К.: Український видавничий консорціум, 2007. – 400 с.

Лучшие здравницы Украины / [Родкин В. И., Шевченко О. В., Бычкова И. В. и др.]. – Симферополь: Крымский институт курортной индустрии «Лигма», 2008. – 109 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.