АУДИТ ПРОГНОЗНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ірина Голяш, Наталія Галушка

Анотація


Досліджено теоретичні питання та напрямки практичного застосуван­ня аудиту прогнозної фінансової інформації. Розглянуто проблеми його ор­ганізації, зазначено переваги впровадження та перспективи розвитку.


Ключові слова


Фінансова звітність; аудит прогнозної фінансової інформації; проект; прогноз; аналітичні процедури; моделювання.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Будник Л. Теоретико-методологічні основи розвитку стратегічного аудиту / Л. Будник, І. Голяш // Галицький економічний вісник. - 2007. - № 1 (12). - С. 139-144.

Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. / Г. М. Давидов. - [2-е вид. перероб. і доп.]. - К. : Знання, КОО, 2001. - 363 с.

Даньків Й. Я. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк - К. : Знання, 2004. - 310 с.

Клементьева А. Ю. Системный аспект прогнозирования финансового состояния предприятия / А. Ю. Клементьева // Труды 4-ой международ¬ной конференции студентов и молодых ученых «Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост». Часть 1. - Донецк: ДонНУ, 2003. - С.107-110.

Монтгомери Р. Аудит / Р. Монтгомери; [пер. с англ.]. - М. : ЮНИТИ, 1997. - 542 с.

Радченко К. І. Аудит стратегічних управлінських рішень, прогнозів та проектів / К. І. Радченко - Львів : Вид-во ЛКА, 2001. - 388 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.