ГЛОБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Олексій Скаленко

Анотація


Системний  антикризовий  соціально-економічний  розвиток  України  в новітніх історичних умовах пріоритетно стратегічно залежить від імперативно виявлених, комплексно найвпливовіших чинників фундаментального виміру –  майже  суцільної  інформатизації  та  відповідної  глобалізації  світу.  У роботі представлено загальні положення стратегічної концептуалізації національного  розвитку  на  основі  нової,  розробленої  автором,  системно-інформаційної методології, яка враховує передусім  гуманітарний чинник як єдину рушійну силу ефективного й безпечного розвитку на  глобально єдиній  та максимально  достовірній  інформаційно-цільовій  основі,  а  також  нововиявлені реалії в соціально-економічній сфері України.


Ключові слова


Економічний процес; інформатизація; глобалізація; інтеграція; системний та загальносистемний підхід; системно-інформаційна методологія; концептуалізація; європейська та світова інтеграція; стратегія антикризового соціально-економічного розвитку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Всемирная история экономической мысли. В 6-ти томах. – М.: Мысль, 1988.

Декларация тысячелетия ООН // Основные положения. – М.: Информцентр, 2000.

Скаленко А. К. Глобальные резервы роста: информация + интеллект + инновации. К.: Интеллект, 2002. – 428 с.

Бэк У. Что такое глобализация? – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Скаленко А. К. Глобализация и информатизация – объективно неотвратимые волны современного мирового процесса // Економічний часопис ХХІ. – 2002. – № 10.

Скаленко А. К. Глобализация ХХI: реалии и концепции // Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації. Матеріали II Всесвітньої конференції. – К.: МАУП, 2003. – 376 с.

Скаленко О. К. Глобальні критерії побудови інформаційного суспільства // Визвольний шлях. – К. – 2003. – № 6.

Мойсеев Н. Н. Человек и ноосфера. М.: – Молодая гвардия, 1990. – 351 с.

Доктрина информациологического развития человечества в ХХI в. – М. – Н. Й., 2001.

Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 344 с.

Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. – К.: Основи, 1999. – 259 с.

Сучасна цивілізація: гуманітарні й соціальні аспекти. – К.: НІСПД, 2004. – 459 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.