УКРАЇНСЬКИЙ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

Оксана ПАНЬКОВА, Олександр КАСПЕРОВИЧ

Анотація


Розкрито візію розвитку українського волонтерського руху в умовах збройної російської агресії. Дослідницький фокус уваги зосереджено на виявленні основних трендів інституціоналізації та динаміці розвитку українського волонтерства на підґрунті використання можливостей сучасних цифрових, мережевих, інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). Проаналізовано дві хвилі активізації українського волонтерського руху, що пов’язані з активною фазою збройного конфлікту на Донбасі (2014–2016 рр.) та повномасштабним вторгненням, що розпочалося з 24 лютого 2022 р. Розроблено та обґрунтовано комплексну структуру напрямів надання волонтерської допомоги ключовим цільовим групам – українським військовим, ЗСУ для зміцнення обороноздатності країни та громадянам, що постраждали від збройної агресії. Така структура застосовується як наскрізна аналітична схема в процесі дослідження різних аспектів українського волонтерства в умовах обох хвиль активізації збройного протистояння (2014–2016 рр. та 2022 р.). Визначено специфіку процесів інституціоналізації та платформізації українського волонтерства, розкрито зв’язок з інтегрованими цифровими ресурсами міжнародного волонтерства для допомоги Україні. Також акцентовано увагу на новітніх викликах глобального й локального масштабу, проблемах та можливостях розвитку українського волонтерського руху для посилення національної, економічної, соціальної, продовольчої безпеки держави; збереження людського потенціалу країни. Розкрито роль, значущість, можливості, основний інструментарій та функціонал залучення потенціалу ІКТ, цифрових, мережевих технологій у волонтерській діяльності в сучасних умовах. Обґрунтовано, що потужний потенціал українського волонтерства разом з міжнародним волонтерством і благодійництвом на допомогу Україні – це вагомий чинник післявоєнного відновлення країни, що сприяє формуванню і зміцненню культури, миру та безпеки на міждержавному рівні, стимулює до формування оновленої системи колективної безпеки Європи та міжнародної співпраці.

Класифікація за JEL: H54, H56, H57, H80, I38, L31, L86.


Ключові слова


Волонтерський рух; інституціоналізація волонтерства; сучасні інформаційно-комунікативні та цифрові технології; збройна агресія.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балакірєва О., Бондар Т., Дмитрук Д. (2015). Ставлення до переселенців і волонтерської діяльності. Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка, Центр «Соціальний моніторинг», 2015. URL:http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/Settlers%20and%20volunteering.pdf

Вєдєнєєв Д. В., Турчак О. В. (2018). Волонтерський рух в Україні в ході російсько-української війни: ризики праці та форми державного і громадського визнання. Військово-науковий вісник. Львів, 2018. Вип. 30. С. 206–216. URL: http://vnv.asv.gov.ua/article/view/153726

Верховна Рада України (2022). Указ Президента України «Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни» від 21.04.2022 № 266/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text

ВІФ (2022). Некомерційна організація «Волонтерський Інформаційний Фронт (ВІФ)». URL: https://www.facebook.com/vif.krop/

Волонтерство в Україні (2022). Платформа «Волонтерство в Україні». URL: https://platforma.volunteer.country/

Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. (2015). Волонтерський рух: світовий досвід та українські практики: аналіт. доп. Київ : НІСД, 2015. 36 с. URL:https://niss.gov.ua/sites/default/files/2015-02/volonter-697e4.pdf

Громадський простір (2020). 5 інсайтів від українських НУО під час пандемії коронавірусу. Центр допомоги під час коронавірусу за підтримки проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні». URL: https://www.prostir.ua/m/?id=252156

Громадський простір (2022a). Оновлення в додатку «Волонтер-2.0.0». URL: https://www.prostir.ua/?news=onovlennya-v-dodatku-volonter-2-0-0

Громадський простір (2022b). Як волонтерським центрам почати залучати кошти з місцевих бюджетів. URL: https://www.prostir.ua/?library=yakvolonterskym-tsentram-pochaty-zaluchaty-koshty-z-mistsevyh-byudzhetivinstruktsiya

Інтернет Війська України (2022). Телеграм-канал «Інтернет Війська України». URL: https://t.me/ivukr

ІСПП (2015). Взаємодія держави і суспільства, символічний простір народу та українсько-російські взаємини у дзеркалі громадської думки. Жовтень 2015: інформаційний бюлетень / за ред. М. М. Слюсаревського. Інститутсоціальної та політичної психології, 2015. URL: https://ispp.org.ua/2020/06/13/informacijnij-byuleten-vzayemodiya-derzhavi-i-suspilstva-simvolichnij-prostir-narodu-ta-ukra%D1%97nsko-rosijski-vzayemini-u-dzerkali-gromadsko%D1%97-dumki-za-danimi-vseukra%D1%97nskogo-reprezentat/

НІСД (2022а). Економічні засади сприяння згуртованості громад. Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/publikatsiyi/analitychni-dopovidi/ekonomichni-zasady-spryyannyazhurtovanosti-hromad

НІСД (2022b). Експертна дискусія «Стратегія повоєнного відновлення України». Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL:https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/ekspertna-dyskusiya-stratehiyapovoyennoho-vidnovlennya-ukrayiny

Панькова О. В., Касперович О. Ю., Іщенко О. В. (2016a). Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи. Український соціум. № 2 (57). 2016. С. 25–40. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2016.02.025

Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. (2016b). Ресурсний потенціал волонтерського руху українського суспільства: дослідницька розвідка. Український соціум. № 1 (56). – 2016. – С. 65-74. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2016.01.065

Робота в тилу (2022). Платформа пошуку роботи і волонтерства «Робота в тилу». URL: https://v-tylu.work/

Соціологічна група «Рейтинг» (2022). Дослідження. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/

Українська волонтерська служба (2022). Допомогти та не нашкодити. Як стати волонтером під час війни. URL: https://suspilne.media/231159-dopomogti-ta-ne-naskoditi-ak-stati-volonterom-pid-cas-vijni/

Career Hub (2022). Досвід волонтерських рухів, способів об’єднання, підтримки та напрямів допомоги, довкола яких об’єднуються українців за кордоном. URL: https://careerhub.in.ua/dosvid-volonterskikh-rukhiv-sposobiv/

Charities Aid Foundation (2021). CAF WORLD GIVING INDEX 2021 A global pandemic special report June 2021. URL: https://www.cafonline.org/docs/defaultsource/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdfIT Army of Ukraine (2022). Телеграм-канал «IT Army of Ukraine». URL:https://t.me/itarmyofukraine2022

Стаття отримана: 9 вересня, 2022.

Стаття рецензована: 19 вересня, 2022.

Стаття прийнята: 23 вересня, 2022.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.