ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗРОСТАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Лариса САРКІСЯН

Анотація


Розглянуто особливості розвитку глобальних міст та їх роль у розвитку світової економіки. Проаналізовано динаміку економічного розвитку глобальних міст і визначено основні галузі, в які спрямовуються інвестиції. Зазначено, що інновації відіграють провідну роль у підвищенні конкурентоспроможності й становленні сталої економічної та соціальної системи. Приділено особливу увагу технологіям, які визначають галузеву і територіальну структуру міст, серед яких: штучний інтелект, Інтернет речей, блокчейн та 5G. Досліджено цифрові стратегії глобальних міст, які, незважаючи на різну структуру і пріоритети, встановлювали загальні принципи розвитку сектору інформаційних технологій та телекомунікацій і впровадження його результатів в економічні й соціальні процеси (урядування, інфраструктура, технологічні парки тощо). Визначено, що глобальні міста при окресленні цифрових пріоритетів мають дотримуватись розробленої стратегії цифрової трансформації. Обґрунтовано, що розвиток цифрової інфраструктури є основою формування потенціалу зростання глобальних міст.

Класифікація за JEL: F01, F20, F63.


Ключові слова


Глобальні міста; інвестиційний клімат; цифровізація; інформаційні технології та телекомунікації; стратегічне планування; пріоритети розвитку.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


The World’s Cities in 2018. URL: https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf.

These will be the most important cities by 2035. URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/10/cities-in-2035/.

Крамаренко Р. М. Столичні мегаполіси в глобальній економічній системі: розвиток і фактори конкурентоспроможності: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02 / Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ, 2016. 400 c.

Trujillo J., Parilla J. Redefining global cities. The seven types of global metro economies. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/09/metro_20160928_gcitypes.pdf.

Німченко Н. С. Методичні аспекти концепції глобального міста. Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка. 2014. Т. 22, вип. 8 (2). С. 197–202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2014_22_8%282%29__32.

Майбутня держава – 2030: глобальні мегатенденції, які впливають на уряди. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/09/Future_State_203_UA_v3.pdf.

The Megaregions Driving the Global Economy. URL: https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-megaregions-driving-the-global-economy/.

This is the best city in the world for start-ups. URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/11/innovation-cities-technology-startups/.

Belderbos R., Helen S. Du and Arjen Slangen. When do firms choose global cities as foreign investment locations within countries? The roles of contextual distance, knowledge intensity, and target-country experience. Journal of World Business. 2020. Vol. 55, is. 1. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951618306473.

How cities and business can work together for growth. URL: https://www.pwc.com/gx/en/psrc/pdf/gcba-cities-business-growth.pdf.

Global cities investment monitor 2019 / New ranking trends and criteria. URL: https://gp-investment-agency.com/wp-content/uploads/2019/06/GlobalCitiesInvestmentMonitor2019web-compressed.pdf.

Sassen S. Reading the City in a Global Digital Age: The Limits of Topographic Representation. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2010. Vol. 2, іs. 5. P. 7030–7041. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810011912.

URL: https://docs.google.com/viewerng/viewer url=https://go.digitalrealty.com/digital-capital-index.

Global Digital Capitals Index: AI Tops Emerging Technologies List Set to Inject Billions into the World Economy. URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-digital-capitals-index ai-tops-emerging-technologies-listset-to-inject-billions-into-the-world economy-300955188.html.

Top 10 European cities for AI development. URL: http://www.digitalstrategyconsulting.com/online-advertising/online advertisingresearch-tips-and-news-for-marketers/top-10-european-cities for-aidevelopment/16948/.

Townsend A., Lorimer S. Digital master planning: an emerging strategic practice in global cities. URL: https://marroninstitute.nyu.edu/uploads/content/Working_Paper_25_Digtal_Master_Planning.pdf.

Roadmap to a digital New York city. URL: http://nycroadmap.us/ #recommendations.

San Francisco City Digital equity strategic plan 2019–2024. URL: https://sfmohcd.org/sites/default/files/SF_Digital_Equity_Strategic_Plan 2019.pdf.

Barcelona digital city. URL: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digitaltransformation.

Hong Kong smart city blueprint. URL: https://www.smartcity.gov.hk/doc/HongKongSmartCityBlueprint(EN).pdf.

Smarter London together: roadmap. URL: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/smarter_london_together v1.65_-_published.pdf.

Digital government blueprint. URL: https://www.smartnation.sg/docs/defaultsource/default-document-library/dgb_booklet_june2018.pdf.

Global digital Seoul 2020. URL: https://digital.seoul.go.kr/eng/digital-2020/vision-mission.

How cities and business can for growth: discussion paper. URL: https://www.pwc.com/gx/en/psrc/pdf/gcba-cities-business-growth.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.