ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА КУПІВЕЛЬНУ ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Олена СОХАЦЬКА, СІДХАРХ СІДХАРХ

Анотація


Досліджено концептуальні аспекти впливу маркетингу соціальних медіа на поведінку споживачів. Зазначено, що теоретичною базою запровадження маркетингових комунікативних інструментів у економічну діяльність є поведінкова економіка. Вказано, що досі більшість економістів, зокрема у країнах, що розвиваються, зарахування економіки до галузі соціальних та поведінкових наук сприймає неоднозначно. Наголошено, що у розвинутих країнах поведінкова економіка зайняла провідну нішу у сучасних економічних дослідженнях, про що свідчить присудження в 2017 р. Нобелівської премії з економіки Р. Талеру. Акцентовано, що поведінкова економіка пропонує шляхи, якими розробники маркетингової політики можуть реструктурувати ринкові середовища, щоб полегшити споживачеві вибір. Визначено роль соціальних інтерактивних інструментів у процесі прийняття споживачем рішення про купівлю. Показано методи концентрації розміщених у соціальному цифровому середовищі суджень споживачів про продукти і послуги та вплив цих суджень на майбутніх покупців різних товарів і послуг.

Вказано, що метою цього дослідження є оцінка ступеня впливу соціальних медіа на споживача, який приймає рішення про купівлю конкретного товару чи послуги на різних соціальних рівнях. Для реалізації теми виконано ряд завдань: з’ясовано, як соціальні медіа впливають на потенційного покупця на стадії, коли рішення про купівлю ще не прийнято, на стадії самої купівлі та після її здійснення.

У процесі дослідження запропоновано інтеграцію інструментів маркетингових комунікацій у соціальні медіа і встановлено послідовність їх використання при передачі повідомлень до майбутнього споживача. Доведено, що формування лояльних споживачів у майбутньому в мінливому технологічному середовищі неможливо здійснювати без розуміння тенденцій подальшого розвитку соціальних медіа.

Класифікація за JEL: D03, E03.


Ключові слова


Соціальні медіа; поведінка споживачів при купівлі; сайти соціальних мереж; маркетинг соціальних медіа; поведінкова економіка; прийняття рішень; маркетингові стратегії; європейська економіка; аналіз споживачів.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Aksoy, L. and Cooil, B. (2006). A Multivariate and Latent Class Analysis of Consumer Decision.

Banerjee and Esther Duflo. More than Good Intentions: How a New Economics is Helping to Solve Global Poverty by Dean Karlan and Jacob Appel. Faith & Economics 59: 65–72.

Coyle, Diane (2012). The Public Responsibilities of the Economists: Dr. Frankenstein, I Presume? Tanner Lectures, Brasenose College, Oxford, May 18–19, 2012.

Duflo, Esther (2012). Human Values and the Design of the Fight Against Poverty: Paternalism versus Freedom? Tanner Lectures, Mahindra Humanities Center, Harvard University, May 2–4, 2012.

Hayek, F. A. (1988). The Fatal Conceit. Chicago University Press, July 1990.

Hayek, F. A. (1944). The Road to Serfdom. Chicago University Press, March 2007.

Hoksbergen, Roland (2012). Review of Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty by V. Abhijit.

Hoksbergen, Roland (1994). «Is There a Christian Economics? Some Thoughts in Light of the Rise of Postmodernism». Christian Scholar’s Review, Vol. XXIV (2), December 1994, 126–142.

Kotler, P. and Armstrong, G. (2014). Principles of Marketing, 15th ed., Pearson Education, London.

Kaplan, A. M. and Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 59–68.

Nudge theory concept Thaler & Sunstein. Nudge theory terminology ThalerSunstein / Kahneman-Tversky.

Richardson, J. David (1994). «What Should Christian Economists Do? Economics!». Faith & Economics. 23: 12–36.

Thaler Richard H. Misbehaving: the making of behavioral economics. Vol. 164, іss. 1–2, pp. 185–188.

Simon, Herbert A. (1957). Models of Man, Social and Rational: Mathematical Essays on Rational Human Behaviour in a Social Setting. Oxford: Wiley.

Smith, Adam (1970). The Theory of Moral Sentiments. Gutenberg Publishers, March 2011.

Tiemstra, John P. (1994). «What Should Christian Economists Do? Doing Economics, But Differently». Faith & Economics. 23: 3–8.

Wright, N. T. (2013). «Paul and the Puzzle of Freedom». Sermon at morning worship, Central Presbyterian Church, Park Avenue, New York, April 21, 2013.

Wydick, Bruce (2013). «Economics as if Jesus Mattered». Festschrift in Honora of Ronald J. Sider, Regnum Books.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.