РОЗВИТОК ХІМІЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА

Світлана ІЩУК, Людмила КОВАЛЬ

Анотація


Досліджено ключові тренди розвитку хімічної індустрії в сучасних умовах глобалізаційних змін. Визначено частку України в експорті хімічної продукції топ-10 учасників світового хімічного ринку і країн Європейського Союзу. Проведено порівняльну оцінку динаміки розвитку виробництва хімічної й фармацевтичної продукції, а також структури зовнішньої торгівлі (експорту / імпорту) цією продукцією в Україні та ЄС-28. На підставі розрахунку основних показників функціонування хімічних підприємств України і країн-членів ЄС окреслено перспективи розвитку вітчизняної хімічної промисловості. Запропоновано заходи щодо активізації інноваційної діяльності та проведення відповідних інституційних перетворень в Україні для підвищення конкурентоспроможності хімічних виробництв.

Класифікація за JEL: L690, O570.


Ключові слова


Хімічна промисловість; хімічна продукція; фармацевтична продукція; експорт; імпорт.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наук. доп. / [за ред. В. М. Гейця, Т. О. Осташко] ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2016. 184 с.

Офіційний сайт Головного управління статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт UN Comtrade Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://comtrade.un.org.

Промисловість України 2014–2016: невикористані можливості, шляхи відновлення, модернізації та сучасної розбудови : наук. доп. / [редкол.: О. І. Амоша, І. П. Булєєв, Ю. С. Залознова] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2017. 554 с.

Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : наук.-аналіт. доп. / [за ред. докт. екон. наук Л. В. Дейнеко] ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2018.158 с.

Шевцова Г. З. Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України / Г. З. Шевцова, Н. В. Швець // Вісник економічної науки України. 2017. № 2. С. 103–109.

Шевцова Г. З. Хімічна індустрія 4.0 як галузева концепція реалізації основ четвертої промислової революції / Г. З. Шевцова // Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2 (48). С. 35-41.

Annual detailed enterprise statistics for industry [Electronic recousce] // Eurostat. – Mode of access : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.

Facts & figures of the European chemical industry [Electronic recousce] //Cefic, the European Chemical Industry Council. – Mode of access : https://cefic.org/app/uploads/2018/12/Cefic_FactsAnd_Figures_2018_Industrial_BROCHURE_TRADE.pdf.

The Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act [Electronic recousce] // United States Environmental Protection Agency. – Mode of access : https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/frank-rlautenberg-chemical-safety-21st-century-act.

The state of the chemical industry 2016 review and 2017 outlook [Electronic recousce] // Chemical&Engineering news. – Mode of access : https://cen.acs.org/articles/95/i2/World-chemical-outlook-2017.html.

Trends in the chemical industry [Electronic recousce]. – Mode of access : https://report.basf.com/2017/en/managements-report/basf-group-businessyear/economic-environment/chemical-industry.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.