ІНТЕГРАЦІЙНІ ФАКТОРИ СУЧАСНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Ольга ГОНЧАР, Ірина ПОЛІЩУК

Анотація


Конкретизовано передумови інтеграційних спрямувань сучасних підприємницьких структур, активізації маркетингової діяльності, актуалізації проблем розвитку маркетингового потенціалу і забезпечення конкурентоспроможності. Сформульовано принципи побудови механізму управління маркетинговим потенціалом промислових підприємств та запропоновано схему функціональних складових запровадження механізму управління маркетинговим потенціалом. Згруповано умови розвитку маркетингового потенціалу і підвищення конкурентоспроможності підприємства та зроблено висновок про те, що управління формуванням і розвитком маркетингового потенціалу промислових підприємств має враховувати особливості стану ринку та дію факторів, які його характеризують.

Класифікація за JEL: М21, М31, F20.


Ключові слова


Ринок; підприємство; маркетинг; маркетинговий потенціал; фактори; передумови; управління; конкурентоспроможність; розвиток.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


The Global Competitiveness Report 2016–2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.weforum.org/reports/the-global-competitivenessreport-2016-2017-1 (дата звернення: 21.12.2017 р.).

Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг : учеб. / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 640 с.

Штельма Н. Маркетингові комунікації ХХІ століття / Н. Штельма // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1 (26). – С. 61–65.

Polishchuk I. I. Synergic approach in marketing potential management of the enterprise / O. I. Gonchar, I. I. Polishchuk // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11), ч. 2. – С. 29–33.

Поліщук І. І. Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства / І. І. Поліщук // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 2 (6). – С. 97–102.

Семенов Г. А. Стратегії маркетингових комунікацій у сфері мобільного зв’язку / Г. А. Семенов, О. О. Буднік // Держава та регіони. – 2012. – № 2. – С. 159–163. – (Серія «Економіка та підприємництво»).

Войнаренко С. М. Теоретико-методологічні аспекти проведення маркетингових досліджень / С. М. Войнаренко, О. А. Лобко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6, т. 2. – С. 144–146. – (Серія «Економічні науки»).

Войчак А. В. Маркетингові дослідження : підруч. / А. В. Войчак, А. В. Федорченко ; [за наук. ред. А. В. Войчака]. – К. : КНЕУ, 2007. – 408 с.

Гончар О. І. Передумови розробки моделі управління потенціалом підприємств в умовах невизначеностей та ризиків [Електронний ресурс] /О. І. Гончар // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 6 (16). – С. 199–205. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html (дата звернення: 16.06.2018 р.).

Савельєв Є. В. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.