РОЗВИТОК ЄС ЯК «POLICY-MAKING STATE» ПРИ ПОСИЛЕННІ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ФОРМИ НАДДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

Максим Куриляк

Анотація


Виокремлено тенденції розвитку Європейського Союзу як об’єднання національних держав наддержавного типу. Проаналізовано особливості унітарної та федеративної форм державного устрою країн-членів ЄС і з’ясовано, що для процесу їхнього розвитку характерне взаємопроникнення. Вказано, що це виражається в унітарних державах у розширенні суверенних прав регіонів, особливо окремих, а у федеральних країнах - в їх звуженні.

Зазначено, що вихідним положенням концепції автора є теза, що Європейський Союз в умовах глобалізації сформувався до рівня наддержави з переважно регуляторними функціями (policy-makingstate). Наголошено, що його розвиток відбувається по висхідній у напрямі наддержави федеративного типу, в якій країни-члени матимуть статус залежно від досягнення рівня соціально-економічного розвитку та додаткових умов, що визначатимуть лідери. Акцентовано, що обов’язковими умовами членства в Європейському Союзі мають бути громадянство: вільний рух товарів, робочої сили і капіталу; спільна зовнішня й безпекова політика; імплементація законів ЄС. Уточнено, що країни європейського ядра повинні підписати договір про федерацію та європейську конституцію; бути членами Європейського валютного союзу і Шенгенської зони. Зауважено, що для країн інших швидкостей поза ЄС ставляться умови, послідовне виконання яких наближує їх до членства. До них зараховано: асоційоване членство з ЄС; надання статусу країни-кандидата у члени ЄС; включення до процесу імплементації Маастрихтських критеріїв; можливість членства у Шенгенській зоні та єврозоні.

 


Ключові слова


Брекзит; державний устрій; європейське ядро; Європейський Союз; наддержава; регуляторна держава.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бахневич Ю. Українська еміграція до Польщі, якою вона стане? [Електронний ресурс] / Юрій Бахневич. - Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/ rubric-world/2381161 -ukrainska-migracia-do-polsi-akou-vona-stane.html.

Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна : моногр. / за наук. ред. д. е. н., проф. А. І. Крисоватого та д. е. н., проф. Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.

Булатова О. В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів : моногр. / Олена Валеріївна Булатова. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - С. 17.

Грицяк І. Основні концепції диференційованої європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Ігор Грицяк, Олексій Хоменко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. -Вип. 2. - С. 200. - Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-2-26.pdf.

Дайсон К. Економічний і валютний союз як процес європеїзації: конвергенція, відмінності й непередбачувані характеристики / Кеннет Дайсон // Європейська інтеграція / Уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; [пер. з нім. М. Яковлєва]. - К. : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2007. - С. 300.

Ебергард Б. Європейський Союз як регуляторна держава: транснаціональні регулятивні мережі та деформація урядування в Європі / Б. Ебергард,

Е. Гранде // Європейська інтеграція / уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; [пер. з нім. М. Яковлєва]. - К. : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2007. -

С. 27.

Новое территориальное деление Франции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://gid-france.ru/terr-delenie-fr/.

Обама: Россия - региональная держава, угрожающая соседям [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://mirror522.graniru.info/Politics/World/ US/m.227103.html.

Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : моногр. / за наук. ред. д. е. н., проф. А. І. Крисоватого та д. е. н., проф. Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 388 с.

Сорос Дж. Брекзит: развод Британии и ЕС отменяется? [Электронный ресурс] / Джордж Сорос. - Режим доступа : https://nv.ua/opinion/soros/brekzit-razvod-britanii-i-es-otmenjaetsja-1352667.html.

Шемятенков В. Г. Европейская интеграция / В. Г. Шемятенков. - М., 2003. - С. 424.

Bockler R. Subsidiarität und Föderalismus als Elemente der europäischen Integration: Vertrag des Bayerischen Staatsministers für Bundes- und Europaangelegenheiten im Rahmen der Vertragsreihe «Studium Generale» der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg am 6. - November 2000.

Bornschier V. State building in Europe. The Revitalization of Western European Integration / V. Bornschier (Hrsg.). - Cambredge, 2000.

Cerny Ph. G. Paradoxes of the Competition State; the Dynamics of Political Globalization / Ph. G. Cerny // Government and Opposition. - 1997. - № 32. -P.251-274.

Gramsci A. Gefängnishafte, Kritische Gesamtausgabe^ Bände / А. Gramsci. -Hamburg.

Hirsch J. Der nationale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokratie und Politik im globalen Kapitalismus / Hirsch Joachim. - Berlin, Amsterdam, 1995.

Inacker M. Fischers Europa der stolzen Nationen / М. Inacker // Die Welt. -2000. - 13.05.

Janning J. Leitbilder / J. Janning // Europa von A bis Z: Taschenbuch der Europäischen Integration / hrsg. von Werner Weidenfeld [u. a.]. - Bonn : Europa Union Verlag, 2000. - S. 282.

L’Europeen Delorscritique L’Europe // LeMonde. - 2000. - 19 Janvier [Цитовано за: Іваницький Р. В. Федералізація Європейського Союзу: оцінки сучасних політиків [Електронний ресурс] / Р. В. Іваницький // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2002. - Вип. 7. - С. 141-151. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2002_7_16].

Rhodes M. Das Verwirrspiel des «Regulierung»: Industrielle Beziehungen und «soziale Dimension» / М. Rhodes // Leibfried, Stephan / Person, Paul (Hrsg.): Standort Europa. Europäische Sozialpolitik. - Frankfurt / Main. - S. 100-154.

Richardson J. Policy-making in the EU: Interests, Ideas and Garbage Canso of Primevl Soup / Jeremy Richardson // Europäische Union: Power and PolicyMaking. - London, 1996. - P. 9-63.

Wos B. Rozwoj regionow i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce / Boleslaw Wos. - Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2005. - S. 24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.