ЄВРОРЕГІОНИ В ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЯХ -ВАЖЛИВА ЛАНКА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анна Качмарська, Яцек Ружковський

Анотація


Розвинуто ідею щодо необхідності створення нового порядку та клімату довіри для забезпечення стабілізації й розвитоку демократії, а також розширення міжнародного співробітництва. У статті зроблено акцент, що напередодні вступу Польщі до Європейського Союзу її роль як «східної стіни», куди входять єврорегіони «Буг» і «Карпати», дуже важлива, адже саме тут поєднуються інтереси ЄС і Польщі. Подається визначення головної мети єврорегіону - підтримка соціально-економічного і культурного розвитку, захист навколишнього середовища, розвиток транспорту тощо.

 


Ключові слова


Зарубіжне та міжрегіональне співробітництво; єврорегіон; кордон; прикордонні області; прикордонні території.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Borys Т.: Panorama Euroregionow .US Wroclaw 1998

Dominik A., Kaczmarska A., Ruszkowski J.: Rosja і jej byte imperium. Srodowisko - surowce - gospodarka -transformacje. ISBN Katowice 1997

Dziennik Ustaw 1989, Nr 20, poz. 104. Ust. Z 07.04.1989 r. Prawo о Stowarzyszeniach

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. WUS Jelenia Gora 1994

Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski. GUS, WUS Warszawa-Wroctaw 1999

Heliriski P.: Euroregion Karpacki. Pi§c lat dialogu і wspotpracy. Wyd. Sekretariatu Euroregionu karpackiego. Krosno 1998

Lisiecki S.: Mi^dzy przesztosciq a przysztosciq. Szkice о socjologii і spoteczenstwie polskim w dobie przemian ustrojowych. Wyd. Nauk. UAM. Poznan 1999

Malendowski W., Ratajczak M.: Euroregiony - pierwszy krok do inte-gracji. PWE Warszawa 1998

Malendowski W., Szczepaniak M.: Euroregiony mosty do Europy bez granic. Elipsa Warszawa 2000

Maty Rocznik Statyczny Polski 2000. GUS Warszawa 2000

Marszatek A.: Integracja Europejska. Wyd. UL Lodz 1997

Porozumienie о utworzeniu Zwiqzku Transgranicznego „Euroregion Bug» podpisane 29.09.1995 r

Praktyczny Przewodnik Wspotpracy Transgranicznej. SERG Gronau-Bruksela 1997,

Skrzydto A.: Euroregiony z udziatem podmiotow polskich jako forma wspotpracy transgranicznej w: „Sprawy mi§dzynarodowe» 1994, nr 3

Statut Zwiqzku Transgranicznego Euroregion „Bug»

Wich U.: Gospodarka, przestrzen, srodowisko. Uniwersytet M. Curie-Sktodowskiej Lublin 1996

Wtostowska L.: Parki Narodowe w Polsce. Muza S.A. Warszawa 1996.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.