ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Леонід Безчасний

Анотація


Визначено умови реалізації закономірностей економічного зростання інноваційного типу в Україні.


Ключові слова


Інновації; інвестиції; конкурентні переваги; макро-; мікроекономічна політика; національна господарська система; структурно-технологічна перебудова економіки; економічне зростання.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Біла С. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки: Моногр. - K.: Вид-во УАДУ, 2001. -408 с.

Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України): За ред. докт. екон. наук Б. Є. Кваснюка. - K.: Ін-т економ, прогнозув., 2001. - 88 с.

Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання. - K.: Ін-т економ. прогнозув., 2000. - 344 с.

Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання: За ред. академіка НАН України В. М. Гейця. - X.: Форт, 2000. -432 с.

Інноваційний розвиток економіки та напрямки його прискорення: За ред. докт. екон. наук, проф. В. П. Александровой - K.: Ін-т економ, прогнозув., 2002. - 77 с.

Інноваційна складова економічного розвитку: Моногр. / НАН України, Інститут економіки: Відп. ред. Л. К. Безчасний. - Київ, 2000. -201 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.