ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМАХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

Гєлєна Жуковська, Роман Олейнюк

Анотація


Участь іноземного капіталу у розвитку банківської системи Польщі та України має безумовний практичний інтерес з огляду на прискорення інформаційних процесів у Європі. Розглянуто історичний та системний аспекти проблеми з виділенням позитивних і негативних наслідків кожного з етапів реформування банківської системи в країнах.

 


Ключові слова


Трансформація банківської системи; самостійність банків; конкуренція; приватизація; ринок цінних паперів; іноземний капітал; банківські групи капіталу; непередбачувані загрози; філії іноземних банків.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Грудзевич Я. В., Комаринська 3. М. Банки Львова: минуле і сучасне (с. 11).

Вісник Національного Банку № 2 /2002 ст. 56-59.

Ustawa Prawo bankowe oraz о NBP z 31. 01. 1989 roku, Dz. U. z1989 Nr 4, poz. 21 і 22.

Ustawa z dnia 3 lutego 1993 roku о restrukturyzacji finansowej przedsigbiorstw і bankow oraz о zmianie niektorych ustaw, Dz. U Nr 18, poz. 82.

Ustawa о restrukturyzacji bankow spotdzielczych і BEZ oraz о zmianie niektorych ustaw, Dz. U Nr 80, poz. 18.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku о Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz. U. 1994, Nr 4, poz. 18.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku о Narodowym Banku Polskim і Ustawa о listach zastawnych і bankach hipotecznych, DZ. U. Nr 140, poz. 939, 938, 940.

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe z 23 sierpnia 2001 roku.

System bankowe w Poisce w latach dziewigcdziesiatych, stari ria XII 2001, w : WWW. nbp. pi (30. 11.2002).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 roku о taczeniu I grupowaniu niektorych bankow w formie spotki akcyjnej ze 100% udziatem Skarbu Pahstwa, Dz. U. 1996, Nr 90 poz. 406.

System bankowe w Poisce w iatach dziewi^cdziesiqtych, stan ha XII 2001, w : WWW. nbp. pi (30. 11.2002), s. 69-70.

System bankowe w Poisce w latach dziewigcdziesiatych, stan na XII 2001, w : WWW. nbp. pi (30. 11.2002), s. 70 і nast.

Jaworski W. L., Biuletyn Bankowy z 29 listopada 2002 roku.

W. Baka, Bankowosc centralna, Biblioteka Menedzera і Bankowca, Warszawa 1998, s. 17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.