КОНЦЕПЦІЯ «ВОРІТ У ГЛОБАЛЬНИЙ СВІТ» ТА ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Ірина Гладій

Анотація


Реґіоналізація світової економіки на основі утворення інтеграційних блоків створює умови для переходу до «багатополюсного» розвитку через формування регіонів економічної активності («воріт у глобальний світ»). Тому проблема чіткого формулювання часових і просторових пріоритетів та розробки відповідних економічних механізмів набуває особливої ваги та актуальності для країн Східної Європи. Утворення інтеграційного угруповання східноєвропейських країн на основі формування спільної інноваційно-інвестиційної мережі доцільно розглядати як варіант реалізації багатополю-сної моделі розвитку макрореґіону, яка ґрунтується на поєднанні інтересів невеликих інтегрованих реґіонів.

 


Ключові слова


Новий реґіоналізм; національна економіка; європейська інтеграція; макроекономічні показники; відцентрові тенденції; формальна і реальна інтеграція; міжрегіональне співробітництво; конкурентні переваги.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Доморенок Е. Концепции «старого» регионализма в контексте современной Европы // Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 2002. - № 4.

Зиядулаев Н. Экономика стран Содружества в условиях глобализации // Вопросы экономики. - 2001. - № 3.

Зонова Т. В. От Европы государств к Европе регионов? /У Полис. -1999. - № 5.

Иванова Ю., Рябушкина Б. Итоги развития экономики стран-членов СНГ в 2001 году if Вопросы экономики. - 2002. - № 3.

Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной экономики // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - № 3.

Інтегральна оцінка економічної та демографічної ситуації в країнах СНД // Актуальні проблеми економіки. — 2002. — № 5.

Козик Л., Кохно П. СНГ: реалии и перспективы. - М.: Юридический мир. - 2001.

Кукавка П. Региональная политика Европейского Союза // Европейская интеграция: современное состояние и перспективы. - Минск, 2001.

Макарычев А. С. Российские регионы и глобализация. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им, Н. А. Добролюбова, 2001.

Сергеев В. М. Экономические центры силы на пороге XXI века // Вторые Горчаковские чтения «Мир на пороге XXI века». - М., 2002.

Чугров С. Глобализация, модернизация или регионализация? // Международная экономика и международные отношения. - 2002. -№ 4.

Яцків Я. С., Богорош О. Т, Співпраця України з державами СНД у сфері науки і технологій. Прогноз експортоспроможності національного товару на ринку // Стратегічна панорама. - 2000. - № 1-2.

Andersson A., Andersson D. Gateways to global World, Edvard Eigar, Aldersht, U.K., 2000.

Hettne В. Globalization and New Regionalism // Globalism and New Regionalism: Vol. 1 / H Björn, A. Inotai, O. Sunkel (eds.). - London: MacMillan Press Ltd., St. Martin's Press Ltd., 1999.

Transregional Relations: The Asia-Europe Meeting (ASEM) - A Functional Analysis, Paper prepared for the International Conference on „Asia and Europe on the Eve of the 21st Century», 19-20 August 1999 in Bangkok at Chulalongkorn University.

Keet D. Globalisation and Regionalisation - Contradictory Tendencies? Counteractive Tactics? or Strategic Possibilities? - The Foundation for Global Dialogue (South Africa), Working paper N18, 1999, April.

The role of the regions in the future EU / Decision of the Institutional affairs Committee, 8th November 2002.

International Trade Statistics 2002. Part III - Trade by region, http:

//www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2002_e/its02_byregion_e.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.