ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Степан Мочерний, Олександр Устенко

Анотація


Визначення предмета економічної теорії досі залишається дискусійним. Автори вважають доцільним використати для цього методологію най-коротшого, розгорнутого і повного визначення предмета науки. Такий підхід дає змогу по-новому оцінити структуру економічної теорії, зокрема її співвідношення з політичною економією та економікс, а також співвідношення двох останніх дисциплін.

 


Ключові слова


Предмет економічної теорії; позитивні і негативні аспекти; поведінка і діяльність людини; обмеженість ресурсів; максимізація прибутку; доходи і витрати; економічні та виробничі відносини; методологічна база.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведев В, С. Політична економія. -К„ 2000.

Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. - K., 1995.

Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. 3-є изд. - М.,1998.

Борисов Е. Ф. Экономическая теория. - М., 1997.

Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії.—K., 1995.

Гош О. Гроші в системі економічних відносин // Економіка України. -2002,- №4.

Гриценко А. А. Економічна теорія: предмет, логіка і структура // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 26-27 квітня 1999р.-К.:КНЕУ, 1999.

Економічна енциклопедія / За ред. С. В. Мочерного. - Т. 1. - K.: Академія, 2000.

Економічна теорія. Мікро- та макроекономіка. Навчальний посібник/ За ред. 3. Г. Ватаманюка, C. М. Панчишина. - Львів, 1998.

Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Мікроекономіка. - Львів, 1999.

Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.

Новейший философский словарь. - Минск, 1999.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / За ред. Г. М. Климка, В. П. Нестеренка. - K., 1997.

Павлишенко М. Політекономія - ядро економічної теорії// Економіка України. - 2002. - № 7.

Райзберг Б. А,, Лозовский Л. U1, Стародубцев Е. Б. Современный экономический словарь. -М.: «Инфра», 1997.

Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория. - М., 1998.

Самуельсон П. Економіка. - Львів, 1993.

Сисмонди С. Новые начала политической экономии.-Т. 1. - М.

Словарь современной экономической теории / Под ред. Давида У. Пирса. Пер. с англ. - М.: «Инфра», 1997.

Тарасович В. Про предмет фундаментальної економічної науки // Економіка України. - 1998. - № 4.

Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983.

ХаекФ. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма

Экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. - М., 1997.

Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасовича. - СПб., 1999.

Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В. Д. Камаева. - М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 1999. - 649 с.

Экономическая теория: Учебник / Под. ред. И. П. Николаевой. - М., 1998.

Etzioni A. The Spirit of Community: Rights and Responsibilities and the Communitarian Agenda. - London, 1995.

Samuelson P. Economics, - Tokio, 1980.

States and Sovereignty in the Global Economy. - New York, 1999.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.