ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІКРОБІЗНЕСУ

Ірина Мойсеєнко

Анотація


Представлено  підходи  до  аналізу  інтелектуального  потенціалу  підприємницьких  структур.  Аналіз  інтелектуального  потенціалу  мікробізнесу пропонується здійснювати на основі апарату нечітких множин.

 

 


Ключові слова


Інтелектуальний потенціал; ключові компетенції підприємця; нечітка логіка; матриці взаємовпливів (інциденцій).

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Паламарчук Г., Паламарчук О. Трансформування організаційних структур в економіці України // Фінанси України. – 2005. – №12. – С. 56–61.

Рюэгг-Штюрм Й., Ахтенхаген Л. Сетевые организационные управленческие формы – мода или необходимость? // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – №6. – С. 67–72.

Мойсеєнко І. П. Управління інтелектуальним потенціалом: Монографія. – Львів: Аверс, 2007. – 304 с.

www.Sveiby.K.E

Кендюхов А. В. Теория и практика оценки интеллектуального капитала: зарубежный опыт // Менеджмент. – 2002. – №6. – С. 160–164.

Количественные методы измерения компетентности.

http:// management.com.ua / hrm

Мойсеєнко І. П. Формування управлінських компетенцій інноваційного типу // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління (Збірник наукових праць). Вип. 2 (58) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Від ред. академік НАНУ М. І. Долішній. – Львів, 2006. – С. 306–314.

Кофман А., Хил Алуха Х. Модели для исследования скрытых воздействий: Пер. с исп. – Мн.: Высш. шк. 1993. – 160 с.

Кондратенко Ю. П., Терентієва І. М., Явішева І. В. Коригування експертної інформації при автоматизації процесів прийняття рішень на основі ідентифікації прихованих впливів // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 57. – Вип. 44. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: В-во

МДГУ ім. П. Могили. – 2006. – С. 93–107.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.