АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ІНФРАСТРУКТУРА ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Сергій Юрій, Наталія Бак

Анотація


На основі аналізу функціонування податку з доходів фізичних осіб визначено переваги та недоліки українського варіанта, обґрунтовано недоліки юридичної бази справляння відповідного податку.

 


Ключові слова


Фінансова політика; фінансова інфраструктура; податок; податкове навантаження; соціальне ринкове господарство.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. - 2002. - № 8; Бодюк А. В. Визначення показників податкоспроможності населення // Фінанси України. - 2003. - № 1; Бодюк А. В. Методика аналізу динаміки показників прибуткового податку з громадян // Фінанси України. - 2002. - № 9; Василевська Г. В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання // Фінанси України. - 2003. - № 2; Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - K.: НІОС, 2000; Луніна І. О. Державні фінанси України у перехідний період. - Харків: Форт, 2000.

Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів: Каменяр, 2000.

Андрущенко В, Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів: Каменяр, 2000; Лєкарь C. І. Податок, який стосується всіх // Фінанси України. - 1999. - № 5; Соколовська А. М. Прибутковий податок з громадян в Україні // Наукові праці НДФІ. - 2000. - № 9; Суторміна В. М. та ін. Держава - податки - бізнес: (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. Л. Андрущенко. - K.: Либідь, 1992; Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.

Андрущенко В. Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво // Фінанси України. - 2003. - № 6.

Буряченко А. Є., Палій М, П. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів //Фінанси України. - 2003. - № 9.

Грановський В. Про податок з доходів фізичних осіб // Урядовий кур’єр. - 2003. - 17 липня. - № 130; Нагребецька І. Змінюватися, щоб змінювати // Урядовий кур’єр. - 2003. - 8 липня. - № 123.

Зайцева JX, Польська І, Тенденції соціального розвитку реґіонів України. // Економіка України. - 2003. - № 5.

Лєкарь С. Оподаткування доходів фізичних осіб: що і як удосконалювати // Урядовий кур’єр. - 2001. - 1 листопада. - №200; Павленко В. Шляхи удосконалення обліку та оподаткування доходів громадян України // Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України», м. Ірпінь, травень 1998 р. / Держ. податкова адмін. України, Укр. фін.-екон. ін-т. і Ред. П. В. Мельник. - Ірпінь: 1998; Синчак В. П. Забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні доходів працівників сільськогосподарських підприємств. // Економіка АПК. - 2002. - № 11; Скрипник А. Про співвідношення неоподатковуваного мінімуму та ставки на прибуток громадян України. // Вісник НБУ. - 2001 .-№ 5.

Лук’яненко В. Уряд і парламент кардинально реформують прибутковий податок // Урядовий кур’єр. - 2003. - 3 квітня. - № 62; Лєкарь С. Нове в оподаткуванні доходів фізичних осіб // Вісник податкової служби України. -2003. - № 28.

Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період. - K., 2000.

Положення п, а) ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 18-92 «Про акцизний збір» до введення в дію Закону України від 18.11.99 p. № 1243-XIV.

Розраховано за: Максюта А. А., Чугунов і. Я. Показники виконання бюджету у 1999 році // Фінанси України. - 2000. - № 6; Чугунок І. Я., Луценко Р. В. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році // Фінанси України. - 2003. - № 5.

Сорос Джордж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою. - K.: Основи, 1999.

Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - K., 2002.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.