СВІТУ ПОТРІБНА ЄДИНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ

Микола Белопольський, Валентина Белопольська

Анотація


Людство нині перебуває в серйозній небезпеці, воно дійшло до такого стану, коли без фундаментальної наукової теорії про розвиток і вдосконалення суспільних систем (виробничих, господарських, держав і світу загалом) подальше його існування неможливе. Це і спричинило потребу в написанні даної статті, головна мета якої - показати, як зараз і на майбутнє облаштува-ти суспільні системи. Крім того, сучасна наука, на жаль, не має єдиної, інтегральної наукової дисципліни, яка в повному обсязі комплексно вивчала б суспільні системи. Проте настав час, коли всі технічні, суспільні та природничі науки мають сконцентрувати свої зусилля, знайти своє місце, власну «нішу» у вивченні й облаштуванні суспільних систем.

 


Ключові слова


Виробнича система; господарська система; суспільство; держава; світ; розвиток і вдосконалення; фундаментальна теорія розвитку суспільних систем; соціально-економічний розвиток; енвіроніка; об’єктивні закони; менеджер; закон організованості; закон розвитку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белопольский Н. Г. Энвироника - наука о развитии и совершенствовании общества и мира. - Донецк-Мариуполь: ИЭП НАН Украины, 1997. -330 с.

Богданов А. А. Тектология: всеобщая организационная наука. В 2-х т. -М.: Экономика, 1989. - 756 с.

Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. -Т, 3. - С. 4.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 20. -С. 20.

Там же. - С. 546.

Анохин Т. К. Теория отражения и современная наука о мозге. - М.: Знание, 1970. - С. 6.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.