ДОМІНАНТНІ ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СМИСЛІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Світлана Благодєтєлєва-Вовк

Анотація


Досліджено аспекти встановлення цілей, формування цінностей та визначення сенсу діяльності банків з урахуванням культурних особливостей країн, в яких вони функціонують, для створення кроскультурного діалогу та подолання протиріч глобалізації.

 


Ключові слова


Цілі банку; цінності банку; глобалізація; стратегія банківських установ; успіх; професіоналізм як лідерство; прибутковість; зростання акційної вартості.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Минз Говард, Деньги и власть. - М.: И К «Аналитика», 2002. - 256 с.

Пачковський Ю. Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки. - Львів: Світ, ЛОНМІО, 2000. - 272 с.

ДёрингХ.-У. Универсальный банк - банк будущего. Финасовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. - М.: Международные отношения, 1999. - 384 с.

Лаврушин О. И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент). - М.: Юристъ, 2002. - 688 с.

Хасси Д. Стратегия и планирование: Пер. с англ.: Под ред. Л. А. Трофимовой. - СПб.: Питер, 2001. - 384 с.

БорМ.З., Пятенко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ИКЦ «ДИС», 1997. - 288 с.

Щербаков Г. Н. Банковские системы развитых стран мира. - М.: Экзамен, 2001. - 224 с.

Питер Р. С. Банковский менеджмент: Пер. со 2-го англ. изд. - М.: Дело, 1997.-768 с.

Козьменко С. М., ШпигФ. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку: навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. -734 с.

Ласкин М. Горизонты экономической мысли: от этики к справедливости, или триумф нового социального договора // Зеркало недели. - 2004. -№ 36. - 11 сентября. - С. 12.

Джонсон Пол. Історія євреїв, - K.: Видавничий дім «Альтернатива», 2000, - 704 с.

Філософський енциклопедичний словник. - K.: Абрис, 2002. - 748 с.

Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах. Т. 4. - K.: Видавництво «Аканіт», 2001.

Большая советская энциклопедия. В ЗО томах. Гл. ред. А. М Прохоров. Изд. 3-є. - М.: Советская энциклопедия, 1976.

Новая реальность - http://www.v-ratio.ru/newreality/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.