ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ФЕРОСПЛАВІВ

Ірина Білецька

Анотація


Визначено рівень ринкової влади та конкурентну структуру світового ринку феросплавів. Ідентифіковано фірми, що утворюють «ядро» ринку, та визначено їх роль у глобальній конкуренції виробників феросплавів.

 

 


Ключові слова


Індекс концентрації; індекс Пінда; індекс Херфіндаля-Хіршмана; індекс ентропії; показник дисперсії логарифмів ринкових часток; індекс Джині; крива Лоренца.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азарян Е.М., Радкевич Л. А. Развитие ринка кондитерских изделий в Украине и изменение характера конкуренции за период 1995-1998 гг. // Маркетинг и реклама. - 1999. - № 2. - С. 33-37.

Экономика отрасли. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 448 с.

Цапелик В., Яковлев А. Количественные характеристики монополии // Вопросы экономики. - 1990. - № 6. - С. 38-46.

Розанова Н. Конкурентная политика в Канаде // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - № 11. - С. 72-80.

Шеррер Ф. М., Росс Д. Структура отраслевых рынков / Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 1997.-689 с.

Тодаро М. П. Экономическое развитие: Учебник / Пер. с англ. под ред. С. М. Яковлева, Л. 3. Зевина. - М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.-671 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.