АНОТАЦІЇ КРАЩИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

. .

Анотація


Гагатко О. (науковий керівник - Савельев Є. В., докт. екон. наук, професор) СВІТОВИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Гринів Б. (науковий керівник - Пазізіна К. В., канд. с/г наук, доцент) АДАПТАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ ДО УМОВ СВІТОВОГО РИНКУ

Каній І. (науковий керівник - Уніят А. В., канд. екон. наук, доцент) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Кулик О. (науковий керівник - Мельник В. В., канд. екон. наук, доцент) ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ІГОР НЕША: ТИПИ, РІВНОВАГА В ЧИСТИХ І ЗМІШАНИХ СТРАТЕГІЯХ

Ліщинський І. (науковий керівник - Кончин В. І., канд. екон. наук) РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ І ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ НОВОЇ ТЕОРІЇ ТОРГІВЛІ

Мандибур М. (науковий керівник - Уніят A.B., канд. екон. наук, доцент) РОЗВИТОК ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ГОСТИННОСТІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Мельник І. (науковий керівник - Кончин В. І., канд. екон. наук) РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЇЇ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА

Стефановський О. (науковий керівник - Кончин В. І., канд. екон. наук) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ПЕРЕДУМОВ ДОСЯГНЕННЯ РЕАЛЬНОЇ ТА НОМІНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Юровська О. (науковий керівник - Пазізіна К. В., канд. с/г наук, доцент) МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ В УКРАЇНІ


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.