СПІВРОБІТНИЦТВО ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

Віктор Будкін

Анотація


Розглянуто зміни, які відбулися за період 1995-2005 pp. у позиціонуванні західних областей України стосовно їх участі у загальнодержавних зовнішньоекономічних зв’язках. Проаналізовано вплив на ці зв’язки нової ситуації на кордонах країни після вступу сусідніх держав до Європейського Союзу. Досліджено динаміку зовнішньоторговельного та інвестиційного співробітництва цих областей у зіставленні з розвитком відносин України з ЄС загалом. Відзначено необхідність посилення уваги до розвитку їх зовнішньоекономічного потенціалу цих областей як контактної зони між господарським комплексом України загалом та інтегрованим економічним простором Європи.

 


Ключові слова


Зовнішня торгівля; прямі іноземні інвестиції (ПІІ); нові члени ЄС; інтегрована Європа; прикордонні зв’язки загалом; прикордонне співробітництво в «широкому» та «вузькому» сенсах; єврорегіони; трансєвропейські транспортні коридори; депресивні території.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Савельев Є. В, Мельник В. В., Чеботар C. І. Українсько-польські економічні відносини у контексті стратегічного партнерства. Тернопіль: Економічна думка, 2003.

Микула Н. А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. -Львів: Вид-во Інституту регіональних досліджень, 2004.

Макогон Ю. В., Ляшенко В. І., Кравченко В. О. Регіональні економічні зв’язки та вільні економічні зони. - Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2005.

Eastern Dimension of European Union. Warsaw, IGiPZ PAN, 2003.

Hungarian - Romanian and Hungarian - Ukrainian border regions. Pecs, 2005.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.