Історія журналу

Щоквартальний науковий журнал “Журнал європейської економіки” (скорочена назва – “ЖЄЕ”) видається з 2002 року трьома мовами: українською, англійською та російською. З 2014 року журнал видається лише українською та англійською мовами одночасно, паралельними випусками. З 10 листопада 2016р. журнал зареєстрований в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Center, м. Париж) і присвоєно ISSN 1684-906Х (українська друкована версія), ISSN 2519-190Х (українська електронна версія), ISSN 2619-4070 (англійська друкована версія), ISSN 2519-4089 (англійська електронна версія). Журнал входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241).

Редакційна колегія журналу охоплює, як провідних українських, так і зарубіжних науковців-міжнародників з Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Росії, Франції, Швейцарії та Японії.

Публікації в журналі здійснюються на некомерційній основі. Усі рукописи проходять незалежне рецензування із залученням щонайменше трьох провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.