Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета журналу і тематична спрямованість
Метою «Журналу європейської економіки» є висвітлення актуальних теорій і концепцій міжнародної економіки, дослідження особливостей економіки трансформаційних країн і феномену глобальної та європейської економічної інтеграції, визначення місця європейських країн у світовій економіці.

Добірка статей до журналу складається з таких рубрик:
• економічна теорія;
• макроекономіка;
• мікроекономіка;
• міжнародна економіка;
• економіка європейських країн;
• регіоналізація в європейському економічному просторі;
• міжнародні економічні відносини європейських країн;
• ринок фінансово-банківських послуг.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МАКРОЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РИНОК ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ: ТОЧКИ ЗОРУ ТА КОМЕНТАРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДВОСТОРОННІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЄВРОЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТАТИСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІКРОЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОВА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОТАТКИ БАНКІРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РИНОК ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГОАИЇЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ПОГЛЯДИ ЗСЕРЕДИНИ ТА ЗЗОВНІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАПИСКИ ДИПЛОМАТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОТАТКИ ЖУРНАЛІСТА-МІЖНАРОДНИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Публікації в журналі здійснюються на некомерційній основі. Усі рукописи проходять незалежне рецензування із залученням щонайменше трьох провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів. 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна етика

Західноукраїнський національний університет як видавець «Журналу європейської економіки»дотримується принципів видавничої етики видавництва. Головні етичні норми, яких дотримується редколегія ЖЄЕ, полягають у наступному:
1. Недопустимим є плагіат у любій формі. Це стосується як подачі до опублікування під своїм іменем раніше опублікованих або не опублікованих праць інших авторів, так і привласнення чужих ідей.
2. У разі запозичення фрагментів чужих праць автор повинен вказати джерело.
3. Редколегія не співробітничає з авторами, які будь-коли допустили випадки плагіату у статтях, поданих до ЖЄЕ або до інших видань, якщо таке стане відомим.
4. Серед вимог, які ставляться до рецензентів, є визначення наявності елементів плагіату.
5. Редколегія використовує програмове забезпечення для виявлення плагіату з праць, які є у мережі Інтернет.
6. Редколегія із вдячністю прийматиме інформацію читачів щодо виявлених ними елементів плагіату та порушення авторами моральних норм і публікуватиме її на сторінках журналу.
7. ЖЄЕ публікує праці авторів всіх країн і всіх національностей, які досліджують проблематику, визначену редакційною політикою.
8. Редколегія бере на себе зобов’язання відхиляти статті, які містять в собі заклики до тероризму, ксенофобію, образи інших авторів чи громадян.
9. Для рецензування кожної статті залучаються щонайменше три експерти з числа членів редколегії чи шляхом запрошення зовнішніх експертів.
10. Нерецензовані розділи журналу або редакційні матеріали позначаються відповідними посиланнями.
11. Західноукраїнський національний університет відкритий для співпраці з іншими видавцями у питаннях боротьби з плагіатом і дотриманням видавничої етики.