Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета журналу і тематична спрямованість
Метою «Журналу європейської економіки» є висвітлення актуальних теорій і концепцій міжнародної економіки, дослідження особливостей економіки трансформаційних країн і феномену глобальної та європейської економічної інтеграції, визначення місця європейських країн у світовій економіці.

Добірка статей до журналу складається з таких рубрик:
• економічна теорія;
• макроекономіка;
• мікроекономіка;
• міжнародна економіка;
• економіка європейських країн;
• регіоналізація в європейському економічному просторі;
• міжнародні економічні відносини європейських країн;
• ринок фінансово-банківських послуг.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МАКРОЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РИНОК ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ: ТОЧКИ ЗОРУ ТА КОМЕНТАРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДВОСТОРОННІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЄВРОЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТАТИСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІКРОЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОВА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОТАТКИ БАНКІРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РИНОК ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГОАИЇЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ПОГЛЯДИ ЗСЕРЕДИНИ ТА ЗЗОВНІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАПИСКИ ДИПЛОМАТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОТАТКИ ЖУРНАЛІСТА-МІЖНАРОДНИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Публікації в журналі здійснюються на некомерційній основі. Усі рукописи проходять незалежне рецензування із залученням щонайменше трьох провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів. 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.